ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مورمور

murmur

حالتی که پیش از بروز تب و لرز عارض می‌شود و شخص احساس سرما و خارش پوست بدن می‌کند.

لرز، لرزه، لرزش(خفیف)، رنجموره

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ