ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهجور

mahjur

جدا‌مانده؛ دورافتاده.

جدا، جداافتاده، دور، دورافتاده، متروک، هجرانکشیده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ