ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

من یزید

manyazid

حراج؛ مزایده: ◻︎ دنیا به‌ عرض فقر بده وقت من‌یزید / کآن گوهر تمام‌عیار ارزد این بها (خاقانی: ۴).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ