ترجمه مقاله

منقش

monaqqaš

۱. دارای نقش‌و‌نگار.
۲. رنگ‌آمیزی‌شده.

پرنقش، مرتسم، منقوش، نقشدار، نگارین

ترجمه مقاله