ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

منصوص

mansus

حدیث یا سخنی که با نص گفته شده؛ محقَّق.

منصوص

لغت‌نامه دهخدا

منصوص . [ م َ ] (ع ص ) به تحقیق رسانیده شده . (غیاث ) (آنندراج ). در نهایت تفحص تحقیق شده . (ناظم الاطباء). || آنچه از آیت صریح غیر محتاج به تأویل یا از حدیث صریح به ثبوت رسانیده شده باشد. (غیاث ) (آنندراج ). به ثبوت رسانیده شده . (ناظم الاطباء).- حکم من

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما