ترجمه مقاله

مناره

me(a)nāre

۱. جای نور؛ جای روشنایی.
۲. سازه‌ای بلند و ستون‌مانند بر بالای مساجد و معابد که از آنجا اذان می‌گویند؛ گلدسته.

گلدسته، ماذنه، منار

گلدسته

ترجمه مقاله