ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملک

molk

۱. سرزمین؛ مملکت.
۲. (اسم مصدر) پادشاهی.
۳. شصت‌وهفتمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۳۰ آیه؛ ساعة؛ منجیة؛ واقیة؛ مانعة؛ تبارک.
۴. [مقابلِ ملکوت] جهان محسوسات؛ عالم شهادت.

۱. خطه، سرزمین، شهر، قلمرو، کشور، ولایت
۲. استیلا، پادشاهی، سلطه، فرمانروایی
۳. احتشام، بزرگی، عظمت
۴. جهانظاهر، عالم سفلی

فرشته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ