ترجمه مقاله

ملون

molavvan

۱. رنگ‌آمیزی‌شده؛ رنگ‌شده.
۲. رنگارنگ.
۳. (ادبی) = ذوبحرین

۱. الوان، رنگارنگ
۲. ذوبحرین

ترجمه مقاله