ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملودرام

melod[e]rām

۱. نمایش توٲم با موسیقی، رقص، و آواز.
۲. داستان غم‌انگیزی که پایان بدی نداشته باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ