ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملعون

mal'un

رانده و دورشده از نیکی و رحمت؛ لعن‌ونفرین‌شده.

۱. عاق، گجسته، لعنتی، لعنشده، نفرینشده
۲. منفور

گجسته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ