ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ملعنة

لغت‌نامه دهخدا

ملعنة.[ م َ ع َ ن َ ] (ع اِ) راه کوفته . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). راه کوفته و راه آمد و شد. (ناظم الاطباء). || منزل مردم . (منتهی الارب ) (آنندراج ). مسکن و منزل . (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || سبب لعنت . (منتهی الارب ) (آنندراج ). هر چیز که سبب لعن

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما