ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مقور

moqavvar

۱. قیر‌اندود‌شده.
۲. گرد بریده‌شده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ