ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مقبره

maqbare

گور؛ گورستان.

آرامگاه، تربت، ضریح، قبر، گورگاه، لحد، مدفن، مزار

آرامگاه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ