ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفلوج

mafluj

کسی که به بیماری فلج مبتلا باشد؛ فلج‌شده؛ فالج.

فلج، لش، علیل، افلیج

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ