ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفسر

mofasser

کسی که معنی سخنی را بیان کند؛ کسی که مطلبی را شرح‌وبسط می‌دهد؛ تفسیر‌کننده.

۱. تفسیرگر
۲. گزارشگر
۳. مترجم
۴. تفسیرنویس

گزارنده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ