ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معوذ

mo'avvez

آنچه بلا را دفع می‌کند؛ دفع‌کنندۀ بلا.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ