ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

معنی دار

ma'nidār

۱. دارای معنی و مفهوم.
۲. سخن یا اشاره‌ای که مفهومی خاص داشته باشد.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما