ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معجل

mo'ajjal

کاری که در آن عجله و شتاب شده؛ شتاب‌کرده‌شده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ