ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معبد

ma'bad

محل عبادت؛ عبادتگاه؛ پرستشگاه.

آتشکده، خانقاه، دیر، دیمه، صومعه، عبادتخانه، عبادتگاه، کلیسا، کنیسه، هیکل

زیگورات

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ