ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معاصرت

mo'āserat

با کسی هم‌عصر بودن؛ هم‌زمان بودن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ