ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطموع

matmu'

۱. طمع‌شده؛ مورد آز و طمع.
۲. آزمند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ