ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مضمحل کردن

۱. نابود کردن، نیست کردن، ازمیان بردن، تباه کردن
۲. متلاشی کردن، منقرض کردن، سرکوب کردن، منکوب کردن

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما