ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مصنع

masna'

۱. جایی که آب باران در آن جمع شود، مانند حوض، آب‌گیر، آب‌انبار.
۲. کارگاه؛ کارخانه.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما