ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصروع

masru'

مبتلا به بیماری صرع؛ صرع‌زده.

۱. پریزده، جنزده، حملهای، دیوانه، دیودیده، دیوزده، صرعی، غشی، مبتلا به صرع
۲. سایهزده، سایهدار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ