ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مصرع

mosarra'

۱. (ادبی) بیتی که هر دو مصراعش قافیه داشته باشد.
۲. [قدیمی] بر‌زمین‌افکنده.

لت، مصراع، نیمبیت

مصرع

لغت‌نامه دهخدا

مصرع . [ م ِ رَ ] (ع اِ)نیمه ٔ در. (منتهی الارب ). یک تخته از دو تخته ٔ در. (ناظم الاطباء). مصراع . لت در. یک لخت از در دولختی . لنگه ٔ در. || (اصطلاح عروض ) نیمه ای از دو نیمه ٔ بیت که در حرکات و سواکن به هم نزدیک باشند. نیمه ٔ شعر. (منتهی الارب ). یک نیمه از شعر. (ناظم الاط

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما