ترجمه مقاله

مشرق

mašreq

محل طلوع آفتاب؛ خاور؛ سمتی که آفتاب از آن‌جا طلوع می‌کند.

۱. خاور، خاوران، شرق، نیمروز
۲. مطلع
۳. مشرقزمین ≠ باختر، مغرب

خاور

ترجمه مقاله