ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مشتی

me(o)šti

نوعی پارچۀ لطیف و نازک ابریشمی: ◻︎ زمین برسان خون‌آلود دیبا / هوا برسان نیل‌اندود مشتی (دقیقی: ۱۰۶).

۱. مشهدی
۲. داش، مشدی
۳. جوانمرد، راد، لوطی
۴. خوشلباس، شیکپوش، خوشسرووضع، آراسته
۵. دستودلباز، گشادهدست، ولخرج، خراج

مشتی

لغت‌نامه دهخدا

مشتی . [ م َ ] (ص نسبی ، اِ) مخفف و محرف «مَشهدی » است . در قدیم مردان جاافتاده را مشتی لقب می دادند و کسی که به زیارت مشهد رضا (ع ) مشرف می شد مایل بود که او را مشتی صدا کنند.(فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمالزاده ). مخفف مشهدی در تداول عامه آن که به زیارت مشهد رضا علیه السلام مشرف

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما