ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مستشار

mostašār

۱. (سیاسی) [منسوخ] رایزن.
۲. [قدیمی] کسی که با او مشورت می‌کنند؛ طرف مشورت.

۱. رایزن، مشاور، مشیر
۲. کارشناس (خارجی)

مستشار

لغت‌نامه دهخدا

مستشار. [ م ُ ت َ ] (ع ص ) نعت مفعولی ازاستشارة. مشورت کرده شده یعنی آنکه با او مشورت کنند و از او صلاح پرسند. (غیاث ) (آنندراج ). کنکاش خواسته شده . کسی که از او طلب مشورت کنند. (ناظم الاطباء). مصلحت گذار. رای زن . رجوع به استشارة شود : گفت پیغمبر

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما