ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستسعد

mostas'ed

۱. کسی که چیزی را به فال نیک بگیرد.
۲. آن‌که به دنبال سعادت است؛ سعادت‌جوینده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ