ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسام

masām[m]

سوراخ‌های زیر پوست بدن که عرق از آن‌ها دفع می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ