ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسافرخانه

mosāferxāne

مهمان‌خانه و محلی که مسافران در آن منزل کنند.

مهمانپذیر، مهمانخانه، هتل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ