ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مساحت گر

masāhatgar

مسّاح؛ مساحت‌کننده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ