ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرکبات

morakkabāt

۱. آنچه از چند چیز ترکیب شده باشد؛ ترکیب‌شده‌ها.
۲. (زیست‌شناسی) میوه‌هایی از قبیل لیمو، نارنج، پرتقال، نارنگی، و امثال آن‌ها.

۱. آمیختهها، ترکیبات ≠ مفردات، بسایط
۲. درختان میوه(نارنج، لیمو، پرتقال، نارنگی، )

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ