ترجمه مقاله

مدینه

madine

شهر.
⟨ مدینهٴ فاضله: شهری خیالی که مردم آن جهت به‌دست آوردن سعادت حقیقی کوشش کنند و ادارۀ چنین مدینه‌ای در دست فاضلان و حکیمان باشد.

بلد، شهر، ولایت

ترجمه مقاله