ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مداعبه

۱. شوخی، مزاح
۲. شوخطبعی
۳. شوخی کردن، مزاح کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ