ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مداعبت

modā'ebat

شوخی کردن؛ مزاح کردن؛ ملاعبه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ