ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخلط

moxallet

۱. آمیزنده؛ برهم‌زننده.
۲. دوبه‌هم‌زن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ