ترجمه مقاله

محمد

mohammad

چهل‌وهفتمین سورۀ قرآن کریم، مدنی، دارای ۳۸ آیه؛ الذین کفروا؛ قتال.

ترجمه مقاله