ترجمه مقاله

محلوج

mahluj

پنبه‌ای که آن را از پنبه‌دانه جدا کرده باشند؛ حلاجی‌شده؛ پنبۀ زده‌شده.

حلاجیشده، پنبهزدهشده

ترجمه مقاله