ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محبت

moha(e)bbat

۱. دوستی.
۲. میل طبع به‌سوی چیز لذت‌بخش.

انس، تولا، حب، خاطرخواهی، دلدادگی، دوستی، شفقت، صمیمیت، عشق، عطوفت، علاقه، مصادقت، مودت، مهر، مهربانی، ود، وداد، هواخواهی ≠ عداوت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ