ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجازات

mojāzāt

۱. جزا دادن؛ پاداش دادن.
۲. (اسم) کیفر.

تادیب، تقاص، تنبیه، توبیخ، جزا، سزا، سیاست، عقاب، عقوبت، کیفر، گوشمال، گوشمالی ≠ پاداش

سزا، شکنجه، پادافره

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ