ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مجادله

mojādele

۱. نزاع و خصومت کردن؛ با هم جدال کردن.
۲. ستیزه؛ دشمنی.
۳. (اسم) سورۀ پنجاه‌وهشتم قرآن کریم دارای بیست‌ودو آیه.

آشوب، جدال، جروبحث، جنگ، خصومت، دعوا، ستیزه، کشمکش، مجادلت، مکاوحت، مناقشه، نزاع ≠ مصالحه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ