ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متیل

metil

پارچه‌ای که روی بالش یا لحاف می‌کشند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ