ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متشکر

mote(a)šakker

۱. سپاس‌گزار.
۲. (شبه جمله) [عامیانه] سپاسگزارم؛ ممنونم.

سپاسگزار، شکرگزار، ممنون، وامدار

سپاسمند، سپاسگزار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ