ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متحرک

mote(a)harrek

۱. دارای حرکت؛ حرکت‌کننده؛ جنبنده.
۲. (ادبی) [مقابلِ ساکن] ویژگی حرفی که با مصوت ادا شود.

پویا، پوینده، جنبنده، حرکتدار ≠ ثابت، ساکن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ