ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متانی

mota'anni

کسی که در کاری تٲمل و درنگ می‌کند؛ درنگ‌کننده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ