ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مبلول

mablul

نم‌دار؛ نمناک.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ