ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مبرا

mobarrā

کسی که پاک از تهمت است؛ تبرئه‌شده.

۱. بری، بیآلایش، پاک، عاری، منزه
۲. بیگناه، تبرئه ≠ متهم، مجرم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ