ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مبالغه آمیز

mobāleqe'āmiz

آمیخته‌به مبالغه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ