مازندرانی

māzandarāni

۱. از مردم مازندران.
۲. مربوط به مازندران.

مازندرانی

لغت‌نامه دهخدا

مازندرانی . [ زَ دَ ] (اِخ ) حاج شیخ عبداﷲبن آقا شیخ نصیربن آقا شیخ محمدبن آقا شیخ محمود مجتهد آزاده و آزادیخواه و مرجع تقلید شیعیان ایران و عراق وهند در اوان مشروطیت بود. در قریه ٔ طالش محله ٔ دیوشل متولد شد و تحصیلات مقدماتی را در محضر آقاشیخ جعفردیوشلی (برادر بزرگش ) فرا گ

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما